تنهایی
به کلبه تلخ نویس های پری شب های تنهایی خوش آمدید!
دوشنبه ۱۳٩۱/٤/٥ :: ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ ::  نويسنده : پری شب      

” سـرد اسـت و مـن تـنهایـم “ چـه جمـلـه ای !

پــــُر از کـلیـشه ...  پـــُـر از تـهـوع ...

جـای ِ گـرمی نـشستـه ای و می خـوانـی : ” ســرد اسـت “...

یـخ نمـی کنـی ... حـس نـمی کنـی ...

کـه مـن بـرای ِ نـوشتـن ِ همیـن دو کلمـه

چـه سرمایـی را گـذرانـدم ...!!!!

 

پری شبقلب

نظریادتون نره!

درباره وبلاگ
پری شب