تنهایی
به کلبه تلخ نویس های پری شب های تنهایی خوش آمدید!
دوشنبه ۱۳٩٢/۱/۱٩ :: ٧:٥۸ ‎ب.ظ ::  نويسنده : پری شب      

ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم

چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم

                                 ...ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم

چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم


به تو آری ، به تو یعنی به همان منظر دور

به همان سبز صمیمی ، به همبن باغ بلور


به همان سایه ، همان وهم ، همان تصویری

که سراغش ز غزلهای خودم می گیری


به همان زل زدن از فاصله دور به هم

یعنی آن شیوه فهماندن منظور به هم

 

به تبسم ، به تکلم ، به دلارایی تو

به خموشی ، به تماشا ، به شکیبایی تو


به نفس های تو در سایه سنگین سکوت

به سخنهای تو با لهجه شیرین سکوت


شبحی چند شب است آفت جانم شده است

اول اسم کسی ورد زبانم شده است


در من انگار کسی در پی انکار من است

یک نفر مثل خودم ، عاشق دیدار من استیک نفر ساده ، چنان ساده که از سادگی اش

می شود یک شبه پی برد به دلدادگی اش

 

آه ای خواب گران سنگ سبکبار شده

بر سر روح من افتاده و آوار شدهدر من انگار کسی در پی انکار من است

یک نفر مثل خودم ، تشنه دیدار من است

 

یک نفر سبز ، چنان سبز که از سرسبزیش

می توان پل زد از احساس خدا تا دل خویشرعشه ای چند شب است آفت جانم شده است

اول اسم کسی ورد زبانم شده استآی بی رنگ تر از آینه یک لحظه بایست

راستی این شبح هر شبه تصویر تو نیست؟اگر این حادثه هر شبه تصویر تو نیست

پس چرا رنگ تو و آینه اینقدر یکیست؟حتم دارم که تویی آن شبح آینه پوش

عاشقی جرم قشنگی ست به انکار مکوشآری آن سایه که شب آفت جانم شده بود

آن الفبا که همه ورد زبانم شده بوداینک از پشت دل آینه پیدا شده است

و تماشاگه این خیل تماشا شده استآن الفبای دبستانی دلخواه تویی

عشق من آن شبح شاد شبانگاه تویی

 

"اثر استاد بهروز یاسمی"

 

درباره وبلاگ
پری شب