هوایی

 

دلـــی کـــه هـوایـــــی شــد


تـمــام فـکـــرش پــرواز اســتـ

و شــایـــــد آن را


در اســارت قـلـــبـــی مـی بـیـنـد


کـــه پــرو بـــالـــش داد
 

 

پری شب های تنهایی

m.m

/ 0 نظر / 45 بازدید