هوای تو

 

        دوباره دلم برایت تنگ شده است ، دوباره دلم هوای تو را کرده است.

        دلم میخواهد همیشه در کنارم باشی و من نیز برایت از عشق بگویم.

        بگویم که خیلی برایم عزیزی ، برایم بهترینی.

        دلم تنگ است و تو نیستی ، باید با این دلتنگی بسازم و بسوزم.

        دلم تنگ است برای راه رفتن در کنارت ، دست گذاشتن در دستانت ، نگاه به آن چشمهای زیبایت.

        فاصله بین من و تو غوغا می کند و این قلب را دلتنگتر می کند.

        کاش در کنارم بودی ، خیلی دلم گرفته است.

        وقتی دلم تنگ می شود در گوشه ای مینشینم و به یاد آن لحظه که در کنارمی اشک میریزم.

        کاش همیشه در کنارم بودی و حتی یک لحظه نیز از من دور نمیشدی.

        این دل بدجور بهانه تو را میگیرد ، نمی دانم چگونه با این دل بهانه گیرم بسازم!

پری شبقلب

نظریادتون نره

 

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید