"فقط دو کلمه"

” سـرد اسـت و مـن تـنهایـم “ چـه جمـلـه ای !

پــــُر از کـلیـشه ...  پـــُـر از تـهـوع ...

جـای ِ گـرمی نـشستـه ای و می خـوانـی : ” ســرد اسـت “...

یـخ نمـی کنـی ... حـس نـمی کنـی ...

کـه مـن بـرای ِ نـوشتـن ِ همیـن دو کلمـه

چـه سرمایـی را گـذرانـدم ...!!!!

 

/ 48 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ياسمن

سلام خوبي دوست خوبم؟نمازروزه هات قبول درگاه حق.........بايه پست جديد منتظرتم حتمابياچشم انتضارم نذار اگه زحمت كشيدي واومدي ولطف كردي ......آخرين پستموحتمابخون فداااااااي شما .موفق باشين

ava

سلام_______________________________$$$$آپم____________________________$$$$$$آپم__________________________$$$$$$$آپم________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم____________________$$$$$$$$$$$$$$$آپم___________________$$$$$$$$$$$$$آپم_________________$$$$$$$$$$$$آپم________________$$$$$$$$$$آپم_______________$$$$$$$$$آپم______________$$$$$$$$آپم_____________$$$$$$$$آپم____________$$$$$$$آپم___________$$$$$$$آپم___________$$$$$$آپم__________$$$$$$آپم__________$$$$$آپم_________$$$$$آپم_________$$$$آپم________$$$$آپم________$$$$آپم________$$$آپم________$$$آپم_________$$آپم___$$$$$$$$$$$$$$$آپم_____$$$$$$$$$$$$آپم______$$$$$$$$$آپم_____$$$$$$$$$$$$آپم____$$$$$$$$$$$$$$آپم___$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم_________$$$$آپم__________$$$ آپم___________ $ نظر یادت نره!!!!!!!!

زهرا ایمانی

____________$$$$$$$$ امیدوارم $$$$$$$$$ __________$$$$$$$$$$$$_♥_$$$$$$$__$$$$ _________$$$$$$$$$$$$$♥ ♥$$$$$$$$$__$$$ _________$$$$$$$♥ آسمانت بی غبار ♥ $$__$$$$ _________$$$$$$♥ سهم چشمانت بهار ♥$___$$$ __________$$$$$♥ قلبت از هر غصه دور ♥$__$$$ ____________$$$$♥ بزم عشقت پر سرور ♥$$$ _______________♥ بخت و تقدیرت قشنگ ♥$ _________________♥ عمر شیرینت بلند ♥ ____________________$$♥♥♥$$$$ ______________________$♥♥$ _______________________♥ ________________________________________ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپممممممممممم

زهرا ایمانی

سلام دوستم لطف کردی که سر زدی منظورم این بود که آدما باید در طول سال اعمالشونو کنترل کنن[گل]

فاطي

ممنون نظر لطفته وب شمام خيلي نايسه با تبادل لينك موافق بودي خبرم كن موفق باشي[قلب][تایید]

والا

هه امسال سال92و من هنو زندم.والا.وبتم عالىه